KUNNGJØRING søndag 2. august 2020

Melding fra generalvikaren i OKB

Jeg får stadig inn bekymringsmeldinger fra menigheters medlemmer om at OKBs smitteverntiltak ikke etterleves, bl.a. at:

  • Messedeltakerne ikke registreres
  • Kommunion gis i munnen.

Jeg krever og pålegger dere at smitteverntiltakene må følges nøye:

  • Menigheten må ha oversikt over hvem som deltar i alle messene med navn og telefonnummer. Deltakerlistene skal oppbevares i 10 dager før de slettes.
  • Inntil videre er bare håndkommunion tillatt. Dersom noen troende har problemer med dette, og ikke kan forene det med sin samvittighet å motta på hånden, har de ingen plikt til å gå til kommunion. Det har for så vidt ingen utover påskeplikten.

Jeg ber om at dere må ha et ekstra medansvar i denne vanskelige situasjonen.

Msgr. Huyn Tan Hai

Generalvikar i OKB