Wiadomość od Wikariusza Generalnego w diecezji Oslo

W dalszym ciągu napływają do mnie meldunki od parafian wyrażające zaniepokojenie, iż przepisy sanitarne  obowiązujące w diecezji Oslo nie są przestrzegane, m. in., że

  • Uczestniczący w Mszy Świętej nie są rejestrowani,
  • Komunia Święta udzielana jest na język.

Niniejszym wymagam i zobowiązuję wiernych do ścisłego przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych:

  • Każda parafia musi prowadzić rejestr osób uczestniczących w każdej Mszy Świętej z nazwiskim i numerem telefonu. Listy należy przechowywać przez 10 dni.
  • Do odwołania obowiązuje konieczność udzielania Komunii Świętej na rekę. Jeśli niektórzy wierni mają z tym problem i nie mogą w zgodzie ze swym sumieniem przyjąć Komunii na rękę, przypominam, że nie mają obowiązku przyjmować Komunii Świętej częściej niż tego wymaga przykazanie  kościelne  (Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym).

Proszę abyście wykazali się szczególnym poczuciem współodpowiedzialności w tej trudnej sytuacji.

Msgr. Huyn Tan Hai