KUNNGJØRINGER SØNDAG 9. AUGUST 2020

– Sommerordningen på menighetskontoret er nå avsluttet. Åpningstidene er nå som normalt, mandag til fredag kl. 10.00 til 15.00.

-De nasjonale retningslinjer for smittevern gjelder fortsatt. Ny begrensning for messedeltakelse er satt til 90 deltakere i St. Paul kirke og 50 deltakere på Marias Minde pga. enmetersregelen. Det er fortsatt nødvendig med påmelding, som kan skje elektronisk via menighetens nettside: bergen.katolsk.no.

– Vi trenger flere frivillige til kirkevaktordningen, særlig til den latinske messen på lørdag og de norske messene på søndag, kl. 9 og 11. Vi må helst ha 4 vakter til høymessen mens det for de andre messene holder med to. Interesserte kan kontakte menighetskontoret, tlf.: 55 21 59 50.        Dette er en viktig oppgave og helt nødvendig for at vi skal få lov til å holde åpent for søndagsmesser.

-Alle barn og unge kan fortsatt melde seg på til katekese for sin aldersgruppe, med oppstart snarlig. Påmelding digitalt på nettsiden til menigheten og på menighetskontoret.

– Det blir nytt begynnerkurs for voksne i Den Gode Hyrde Katekese. Oppstart 14.-16. august. For mer informasjon og påmelding, se nettsiden og brosjyrer bak i kirken.

– St. Paul gymnas søker hybler til sine elever. Ta kontakt med skoleprest Dom Lukas om du har eller vet om ledige.