KUNNGJØRINGER SØNDAG 16. AUGUST 2020

– Ekstrakollekten til hjelp for de kristne i Beirut ga 21939,- som vil bli overført til Kirche in Not. Hjertelig takk til alle givere.

-De nasjonale retningslinjer for smittevern gjelder fortsatt. Ny begrensning for messedeltakelse er satt til 90 deltakere i St. Paul kirke og 35 deltakere på Marias Minde pga. «enmetersregelen». Det er fortsatt nødvendig med påmelding, som kan skje elektronisk via menighetens nettside: bergen.katolsk.no.

– Vi trenger flere frivillige til kirkevaktordningen, særlig til den latinske messen på lørdag og de norske messene på søndag, kl. 9 og 11. Interesserte kan kontakte menighetskontoret, tlf.: 55 21 59 50. Dette er en viktig oppgave og helt nødvendig for at vi skal få lov til å holde åpent for søndagsmesser.

-Katekese for barn i alle aldersgrupper starter straks opp igjen, men det er fortsatt mulig å melde seg på. Det arrangeres kurs i Den Gode Hyrde Katekese for voksne tirsdagskvelder med oppstart 25. aug. Påmelding nødvendig via menighetskontoret eller på hjemmesiden.

– Det blir pilegrimsvandring til Det hellige Kors kirke i Fana lørdag 12. september. Prosesjon fra St. Paul kirke kl. 10.45, fra Lagunen kl. 14.20, fra Stend stasjon kl. 15.20 og messe i Fana kirke kl. 16.