To skolemesser og en gudstjeneste

Det er tradisjon å ha en messe for hele skolen ved skolestart.  På grunn av smittevernsreglene i forbindelse med corona, var skolen nødt til å tenke annerledes. Den ene messe ble til to messer; én for mellomtrinnet og én for ungdomstrinnet.

Småskolen feiret en gudstjeneste.  Første klasse stilte, tradisjonen tro, i begynnelsen av både messer og gudstjeneste og sang «Måne og Sol» like etter at rektor Ronny hadde hilst lærere og elever ved innledningen av et nytt skoleår.  

Takk til førsteklassingene våre og til alle andre som bidro til at vi fikk markert innledningen av skoleåret i St. Paul kirke.

Se flere bilder på skolens webside her

Samtidig minner vi om at søknadsfrist til neste skoleår 2021/22 er 15. november 2020.