KUNNGJØRINGER SØNDAG 23. AUGUST 2020

-De nasjonale retningslinjer for smittevern gjelder fortsatt. Begrensning for messedeltakelse er satt til 90 deltakere i St. Paul kirke og 35 deltakere på Marias Minde pga. enmetersregelen. Det er fortsatt nødvendig med påmelding, som kan skje elektronisk via menighetens nettside: bergen.katolsk.no.

– Vi trenger flere frivillige til kirkevaktordningen, særlig til den latinske messen på lørdag og de norske messene på søndag, kl. 9 og 11. Interesserte kan kontakte menighetskontoret, tlf. 55 21 59 50.

-Alle 1. klassinger er inviterte til messe torsdag 27. august kl. 19 for å motta barnas bok om messen.

-I anledning at det er 850 år siden relikviene av den hellige Sunniva ble overført fra Selja til Bergen feirer vi Translatio-dagen med en høymesse i St. Paul kirke mandag 7. september kl. 11.00. Den inngår i Sunniva-festivalen som varer fra 4. til 9. september med flere katolsk innslag. Se hjemmesiden og brosjyrer bak i kirken for mer informasjon.

– Det blir pilegrimsvandring til Det hellige Kors kirke i Fana lørdag 12. september. Du kan delta på vandringen fra St. Paul kirke kl. 11 eller Lagunen kl. 14.15. Prosesjon fra Stend stasjon kl. 15.20 og messe i Fana kirke kl. 16. Se oppslag og på hjemmesiden.