Velkommen til nytt skoleår i St. Paul skole

St. Paul skole åpnet i dag for det nye skoleåret og tok imot førsteklassinger !

Førsteklassinger som vinker farvel til sine foreldre.

Les mer om skolens 1. dag på skolens webside