Messebok til 1. klassinger

Menigheten markerer skolestart ved å dele ut barnas messebok til alle 1.klassinger mot slutten av messen torsdag 27. august kl 19. Husk vanlig påmelding til messe. Skolestart er også fin tid å starte i katekesen.