Kurs i Den Gode Hyrde katekese for voksne

Målgruppe for kurset

Dette er grunnkurset i katekesen, og fokuset er hvordan denne katekesen drives for barn i alderen 3-6 år. Målgruppe for kurset er personer  som kunne tenke seg å hjelpe til i denne katekesen i menigheten etterhvert. Kurset vil gå tirsdagskvelder kl 19.30-21.30 på Marias Minde. Oppstart 25. aug. Påmelding til reidun.jofrid.kleppestrand@katolsk.no