R.I.P. søster Astrid

Sr. Astrid Merl døde i dag i søstrenes kloster på Marias Minde.

Herre, gi henne den evige hvile, og la det evige lys skinne for henne.

Søster Astrid ble født i 1936. Hun oppvokst i Bergen og gikk inn i kloster i 1964.

Begravelse finner sted fredag 4. september. Rekviem messe kl 11.00 på Marias Minde.

Vi minner om begrenset antall plasser i kirken.