KUNNGJØRINGER SØNDAG 30. AUGUST 2020

-De nasjonale retningslinjer for smittevern gjelder fortsatt. Ny begrensning for messedeltakelse er satt til 90 deltakere i St. Paul kirke og 35 deltakere på Marias Minde pga. enmetersregelen. Det er fortsatt nødvendig med påmelding, som kan skje elektronisk via menighetens nettside: bergen.katolsk.no.

-Vi starter opp igjen med evangelieforklaring for barn under høymessen fra og med i dag.

-Ekteskapskurset for høsten begynner mandag 19. oktober kl. 18.30 på skolens personalrom. Alle som skal gifte seg katolsk må delta på et slikt kurs. Påmelding til menighetskontoret, tlf. 55 21 59 50.

-I anledning at det er 850 år siden relikviene av den hellige Sunniva ble overført fra Selja til Bergen feirer vi Translatio-dagen med en høymesse i St. Paul kirke mandag 7. september kl. 11.00. Den inngår i Sunniva-festivalen som varer fra 4. til 9. september med flere katolsk innslag. Se hjemmesiden og brosjyrer bak i kirken for mer informasjon.

– Det blir pilegrimsvandring til Det hellige Kors kirke i Fana lørdag 12. september. Du kan delta på vandringen fra St. Paul kirke kl. 11 eller Lagunen kl. 14.15. Prosesjon fra Stend stasjon kl. 15.20 og messe i Fana kirke kl. 16. Se oppslag og på hjemmesiden.