Vanlig søndagsskole starter opp igjen.

Fra og med søndag 29. august starter søndagsskolen opp igjen i SFO-rommet på St Paul skole vis a vis kirken under høymessen kl 11. Det er nok med påmelding til messen.