Bønn for Kirken og bispevielsen i Trondheim

Mandag 14. september, begynte St. Rita Radio en 40 dager lang bønn for Den katolske kirken i Norge generelt og biskop-elekt Erik Varden spesielt, melder radiopionér Pål Johannes Nes.

Bønneserien består av en rosenkrans, angerbønnen og bønn til erkeengelen Mikael. Dette sendes kl. 20. Radioen sender ellers musikk, messer og bønner hele dagen. Vær med her: http://www.stritaradio.no

Les mer på https://www.katolsk.no/nyheter/2020/09/delta-i-novene-for-bispevigslingen-i-nidarosdomen