KUNNGJØRINGER SØNDAG 20. SEPTEMBER 2020

-De regionale retningslinjer for smittevern gjelder nå. Begrensning for messedeltakelse er derfor 50 deltakere i St. Paul kirke og 35 deltakere på Marias Minde pga. enmetersregelen. Det er nødvendig med påmelding, som kan skje elektronisk via menighetens nettside: bergen.katolsk.no.

-Ekteskapskurset for høsten begynner mandag 19. oktober kl. 18.30 på menighetens møterom. Alle som skal gifte seg katolsk må delta på et slikt kurs. Påmelding til menighetskontoret, tlf. 55 21 59 50.