Konfirmasjonsmesser 19. september

På grunn av smittevernsreglene er det som kjent ikke så mange som kan få delta på messene. Årets konfirmasjonsmesser blir streamet her

Salmer og liturgi under messen:

Herre Gud, ditt dyre navn og ære (LH 310)
Messe 13
Min sjel lov Herren (LH 145)
Halleluja (LH 228)
Kom Hellig Ånd med skapermakt (LH 508)
Deg Herre Jesus vil vi bekjenne (LH 788)
Deg å få skode