Nye lesepulter på Marias Minde

Søndag 20. september ble de nye lesepultene på Marias Minde tatt i bruk. De ble velsignet av Dom Alois under høymessen.

Vi har, som mange sikkert har lagt merke til, også fått nye kneleputer både på Marias Minde og i St. Paul kirke.

Velsignelse
Fint med ny talerstol og nye puter
Nye puter i St. Paul kirke