KUNNGJØRINGER SØNDAG 27.SEPTEMBER 2020

-I dag er det Caritas-søndag. Kollekten i alle messene vil derfor gå til Caritas. Bøsser står ved utgangen.

-De nasjonale retningslinjer for smittevern gjelder nå. Ny begrensning for messedeltakelse er satt til 90 deltakere i St. Paul kirke og 35 deltakere på Marias Minde pga. enmetersregelen. Det er fortsatt nødvendig med påmelding, som kan skje elektronisk via menighetens nettside: bergen.katolsk.no.

-Ekteskapskurset for høsten begynner mandag 19. oktober kl. 18.30 på menighetens møterom. Alle som skal gifte seg katolsk må delta på et slikt kurs. Påmelding til menighetskontoret, tlf. 55 21 59 50.

– Kristine Klubben og Amund Dahlen inviterer til meditasjon over norske religiøse folketoner for orgel og trompet på torsdag 1. oktober kl. 17.15 i kirken.