KUNNGJØRINGER SØNDAG 4. OKT 2020

– Oktober måned er rosenkransmåneden. I St. Paul kirke ber vi rosenkransen før kveldsmessene mandag, tirsdag og onsdag og om fredagene etter messen.

– Onsdag 7. oktober, på festen for Vår frue av Rosenkransen, inviterer Moder Teresa-søstrene til tilbedelse på Marias Minde etter messen kl. 9-frem til kl.18.

– Kollekten fra Caritas-søndag, den 27. september utgjorde kr. 16.470 som er sendt videre til Caritas Norge. Hjertelig takk til alle givere.

– De nasjonale retningslinjer for smittevern gjelder nå. Begrensning for messedeltakelse er satt til 90 deltakere i St. Paul kirke og 35 deltakere på Marias Minde pga. enmetersregelen. Det er fortsatt nødvendig med påmelding, som kan skje elektronisk via menighetens nettside: bergen.katolsk.no.

– Ekteskapskurset for høsten begynner mandag 19. oktober kl. 18.30 på menighetens møterom. Alle som skal gifte seg katolsk må delta på et slikt kurs. Påmelding til menighetskontoret, tlf. 55 21 59 50.

-Det blir ingen skolemesse fredag 9. oktober.