Minnedag for den hellige Faustina

Mandag 5. oktober innfører Kirken en ny «valgfri minnedag» for den hellige Faustina Kowalska. Dekret om dette ble utgitt av Gudstjeneste og sakramentskongregasjonen den 18. mai 2020, på hundreårsdagen for pave Johannes Paul IIs fødsel. Dekretet kan leses på katolsk.no her

Vi kjenner Søster Faustinas dagbok, og hun lærte oss å be Den Guddommelige Miskunns rosenkrans. Les mer om den hellige Faustina her

I september 2016 under Peregrinatio av bildet av den barmhjertige Jesus fikk vi i St. Paul kirke relikvier av den hellige Faustina og den hellige Johannes Paul 2. Foran alteret hvor relikviene finner seg ligger en bok hvor man kan skrive bønneintensjoner. De bes for på den fredagene, før messen 1. fredag i måneden nå messen er på polsk og etter messen de øvrige fredagene. Mange av menighetens medlemmer bruker denne muligheten.

Evige Far, jeg frembærer for deg din høyt elskede Sønns, vår Herre Jesu Kristi Legeme og Blod, Sjel og Guddom, som soning for våre og hele verdens synder. For Hans smertefulle lidelses skyld, miskunn deg over oss og over hele verden. Jesus, jeg stoler på deg.