KUNNGJØRINGER SØNDAG 18. OKTOBER 2020

– Denne søndagen er Verdens-misjons-søndag. Kollekten går uavkortet til De pavelige misjonsverker.

-Oktober måned er rosenkransmåneden. I St. Paul kirke ber vi rosenkransen før kveldsmessene mandag, tirsdag og onsdag og om fredagene etter messen.

– De nasjonale retningslinjer for smittevern gjelder fortsatt. Begrensning for messedeltakelse er derfor 90 deltakere i St. Paul kirke og 35 deltakere på Marias Minde pga. enmetersregelen. Det er nødvendig med påmelding, som kan skje elektronisk via menighetens nettside: bergen.katolsk.no.

– Ekteskapskurset for høsten begynner i morgen mandag 19. oktober kl. 18.30 på menighetens møterom. Alle som skal gifte seg katolsk må delta på et slikt kurs. Påmelding til menighetskontoret, tlf. 55 21 59 50.