Generalvikar i Trondheim Stift

Biskop Erik Varden har utnevnt Dom Lukas Stefan Lorf-Wollesen Can.reg., kapellan i vår menighet og skoleprest i St. Paul gymnas, som generalvikar i Trondheim Stift. Dom Lukas har fungert som generalvikar i Trondheim Stift siden mars 2020.

Messen i Nidarosdomen der biskop Erik Varden ble vigslet
Biskop Erik tar plass i St Olav domkirke i Trondheim