Missionssøndag 18. oktober «Jeg! Send meg!» (Jes 6,8)

Verdens misjonssøndag feires i år søndag 18. oktober. Misjonssøndag ble etablert av pave Pius XI i 1926 som bønnedag for misjon og Den Pavelige Missiosvirksomhet (Missio).

Vi skal be for misjonsvirksomhet og misjonærer, vi skal be for kall og nestekjærlighet, og vi oppfordrer til å støtte Missio med gaver.

På denne søndagen skal all kollekt gå til Den Pavelige Missiosvirksomhet -Missio.

I sitt budskap for misjonssøndag sier pave Frans bl.a.:

Misjon er et fritt og bevisst svar på Guds kall. Men det er bare når vi lever i et personlig kjærlighetsforhold til den levende Jesus i hans Kirke at vi kan oppfatte kallet. La oss spørre oss selv: Er vi innstilt på å ta imot Den hellige ånd i vårt liv, til å lytte til misjonskallet – som ektefolk, som viede jomfruer eller som ordinerte prester – og overhodet i vårt daglige liv? Er vi villige til å bli sendt hvor det måtte være for å vitne om vår tro på Gud, den barmhjertige Fader, for å forkynne Jesu Kristi frelsesevangelium, for å delta i Den hellige ånds guddommelige liv og bygge opp Kirken? Er vi, som Maria, Jesu mor, innstilt på å stå til tjeneste for Guds vilje, uten forbehold (jf. Luk 1,38)? Slik indre beredvillighet er meget viktig for å kunne svare Gud: «Jeg, Herre, send meg!» (jf. Jes 6,8). Og dette ikke i det blå, men i Kirkens og historiens nå. “

Du kan lese pavens budskap for misjonssøndag her