Allesjelersdag 2. november

Messeintensjoner kan leveres i sakristiet i løpet av helgen og på menighetskontoret mandag mellom 10 og 16.