En stor og levende menighet

I høstens St. Olav kirkeblad (03/2020), som har nettopp kommet i postkassa, finnes en reportasje fra Norges største katolske menighet – St. Paul. Der kan man lese et intervju med sognepresten og møte flere av menighetens medlemmer i tekst og bilder.

Hovedsaken i dette utgaven er selvsagt bispevielse i Nidaros, og som i hvert nummer av St. Olav finner vi artikler om aktuelle hendelser i det katolske Norge og i verden, om kunst, historie, klostertanker og matoppskrift – denne gang fra Sri Lanka.

Hvis du ikke enda er abonnent bestill St. Olav Kirkeblad nå! Det er gratis.

Send sms til 96943490 med kodeord STOLAV etterfulgt av navn og adresse, eller send epost med navn og adresse til anonnement@katolsk.no, eller ring 23219421