KUNNGJØRINGER SØNDAG 8. NOVEMBER 2020

– Bergen kommune har innført skjerpede forskrifter som også gjelder våre messer og gudstjenester. Forskrifter er den strengeste form for maktutøvelse som kommunen har og medfører bøter eller straff om vi ikke følger dem.

Vi får bare lov å ha 20 personer i kirken (i tillegg til medvirkende). Deltakerne vil bli vist til sin plass av en kirkevakt og må sitte/stå der under hele messen. Familier kan sitte sammen på en benk.

Kommunionen vil av presten bli brakt ned til de troende på deres plass i benkene. Når man forlater kirken, må det skje ordnet, ved at de som sitter bakerst går først, så de neste osv.            

Smittevernet med vask, håndhygiene, avstand og deltakerlister fortsetter.

Vi må overholde tallet på 20 deltakere veldig strengt og vi kan ikke ta inn noen som ikke er forhåndspåmeldt.

All bruk av menighetens og skolens lokaler til våre grupper blir forbudt.

Katekesen er også avlyst inntil videre men vil bli forsøkt gjennomført på nett.

Dette gjelder første omgang frem til og med mandag 23. november.

Spørsmål kan rettes til menighetskontoret eller sognepresten.

Det blir tilbedelse i kirken i regi av studentforeningen Fides 21. november kl. 20.15.

– Vi minner om at søknadsfrist til St. Paul skole er 15. november. Det gjelder opptak til 1. og 8. klasse.