OGŁOSZENIA PARAFIANE niedziela 8 listopada 2020

Władze Gminy Bergen wprowadziły zaostrzone zarządzenia, które dotyczą także Mszy Świętej i nabożenstw. Zarządzenia mają moc prawną pociagają za sobą grzywny i kary w razie ich nieprzestrzegania.

Obecnie tylko 20 osoby mają prawo gromadzić się w kościele (w dodatku do sprawującego Mszę Świętą, ministranta i dyżurnych). Uczestnikom dyżurny wskaże miejsce, które należy zajmować przez cały czas trwania Mszy Świętej. Rodziny zamieszkujące razem mogą siedzieć na tej samej ławce.

Komunia Święta będzie udzielana przez kapłana w ławkach, wierni czekają na swoich miejscach.

Po zakończeniu Mszy Świętej opuszczamy Kościół spokojnie, zachowując dystans, osoby siedzące  tyłu wychodzą najpierw.

W dalszym ciągu obowiązują przepisy dotyczące zapobieganiu pandemii, sprzątanie i mycie, higiena rąk, zachowanie odległości i prowadzenie listy uczestników.

Liczba 20 osób jest absolutna i w żadnycm wypadku nie wolno wpuszczać osób niezarejestrowanych z góry.

Do odwołania zabrania sie używania lokali parafialnych i szkolnych.

Katecheza parafiana będzie w tym czasie  (do poniedziałku 23 istopada) prowadzona digitalnie.

Pytania należy kierować do Biura parafialnego lub do księdza proboszcza.                       

Przypominamy, że termin składania podań do 1 i 8 klasy w St. Paul skole upływa 15 listopada.