1. juledag kl 11.00

Velkommen til Høymesse 1. juledag kl 11.00. Messene har som kjent begrenset kapasitet pga. smittesituasjonen. Vi anbefaler dem som ikke får plass på en messe å ta del i feiringen på en datamaskin eller eventuelt på en smartTV med tilgang til YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=FRmDYeKDQIw

Salmer:
LH 373 In dulci jubilo
Messe 8
LH 42 Den vide jord har skuet frelsen fra vår Gud
LH191+ LH368 (1,2,3,4+7) Et barn er født i Betlehem
LH 22
LH 381 Her kommer dine arme små
LH 382 Adeste fideles
LH   389 Deilig er jorden

Vi minner om vår juleVippsaksjon! Menighetens vippsnummer er 111576. Det går også an å gi en gave til menigheten på kontonr 3624.07.60031. Les mer her.

Vi ønsker alle en velsignet julehøytid!