1. januar – Maria Guds Mor

Høymessen 1. januar på høytiden for Maria, Guds mor kommer til å bli strømmet her kl 11.00 og vil som vanlig også kunne sees på i ettertid.

Vi minner om vår juleVippsaksjon! Menighetens vippsnummer er 111576. Det går også an å gi en gave til menigheten på kontonr 3624.07.60031. Les mer her.

Salmer:
LH 402 Snehvit er natten
LH 8 Kyrie
LH 8 Gloria
LH 67 Gud være oss nådig og velsigne oss
LH 368 (1-4+7) Et barn er født i Betlehem
LH 22 Credo
LH 377 Det hev ei rosa sprunge
LH 8 Sanctus
LH 8 Agnus dei
LH 573 O du helligste
LH 281 Store Gud, vi lover deg