APOSTELEN PAULUS’ OMVENDELSE 25. januar

I år kan vi ikke komme sammen i kirken og på skolen for å feire apostelen Paulus omvendelse og menighetsfesten.
Men vi ønsker å feire Paulus allikevel; han er viktig for oss alle, som skytshelgen for denne menigheten som bærer hans navn.
Vi vil oppfordre alle til å lese om Paulus i Apostlenes gjerninger og lese det han har skrevet, Paulusbrevene i Det nye testament.
Vi har gjort et lite utvalg av sitater fra noen av Apostelens brev og anbefaler dere å lese dem.
Fra 7. januar vil vi legge ut daglige lesninger fra Apostelens brev og fra 15. januar vil vi be novene til Paulus.
Følg med på vår webside.

Bildet: Oljemaleri av Caravaggio fra Santa Maria del Popolo i Roma, foto E. Bivand