KUNNGJØRINGER SØNDAG 3. JANUAR 2021

– Inntektene fra kollekt har sviktet som følge av at kirken har vært stengt, og utgiftene lar seg dessverre ikke redusere like mye. Vi får inn under halvparten av det vi pleier. Vi håper derfor på en juleVipps fra dere på et større eller mindre beløp til menigheten, for eksempel 300 kroner. Vippsnummer er 111576.

– Søknadsfristen for neste års opptak til St. Eystein Presteseminar er den 31. januar. Søknad kan sendes til rektor p. Tao Nguyen. Kontakt menighetskontoret for mer informasjon.

– Årets menighetsfest kan pga. pandemien ikke finne sted som i tidligere år. Men vi ønsker å feire menighetens Vernehelgen, Den hellige apostel Paulus. Fra 7. januar vil vi legge ut daglige lesninger fra Apostelens brev og fra 15. januar vil vi be novene til Paulus.

– Denne helgen feirer vi Epiphani og søndagens kollekt går til Barnemissio, De pavelige misjonsverker for misjon med spesiell tanke på arbeid blant barn.