Novene til den hellige Paulus

Vi kan ikke samles for å feire menigheten og Paulus’ omvendelse slik vi er vant til det i år, men vi kan samles om en felles bønn.

Vi legger ut daglige meditasjoner over tekster Paulus har skrevet frem mot tidspunktet for festen for Paulus’ omvendelse. Vi oppforder også alle til å være med på å be novene hver dag frem mot dagen vi egentlig i normale år ville hatt menighetsfest. Dette vil i år være fra og med 15. januar til og med 23. januar. (En novene er som kjent en bønn som bes 9 dager etter hverandre) Siden det er vanskelig med felles novenebønn i kirken med antallsbegrensningene vi har for tiden håper vi at mange vil være med på bønnen der de er.

Daglige påminnelser vil komme sammen med “Dagens Paulus”.

De som vil skrive den ut kan finne teksten her.