Dagens Paulus og novene 15. januar

Begynn gjerne med en kort bønn, f.eks. «Herre, gi oss visdoms og forstands Ånd, råds og styrkes Ånd, kunnskaps og fromhets Ånd, fyll oss med gudsfrykts Ånd.» Les teksten langsomt en gang og les så tekstene, en setning om gangen og tenk over hva den vil si deg. Hva mente Paulus da han skrev det? Skriver Paulus kanskje til meg i dag? Hva vil han i så fall si meg? Bibelens ord er Guds ord til oss. De er ikke bare ord, de er levende ord, fra Gud til oss. Vi kan ikke lese disse ord uten å møte Guds Ånd, som vil påvirke oss. La oss utsette oss for denne påvirkningen av Den Hellige Ånd.

Paulus brev til Kolosserne 2. 6-8

Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Lev da i ham, vær rotfestet i ham og bygd på ham! Hold fast ved den tro dere er opplært i, med overstrømmende takk til Gud! Pass på at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag som stammer fra menneskelige overleveringer og grunnkreftene i verden og ikke fra Kristus.

Novene til den hellige Paulus

Dag 1.
I dag ber vi for vår egen stadig dypere omvendelse. Måtte vi være utrettelige apostler for Evangeliet og etterligne St. Pauls dype kjærlighet til Kristus.

Fader Vår
Hill deg Maria
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Bønn
Hellige apostel Paulus, sannhetens forkynner og hedningenes lærer. Gå i forbønn for oss hos Gud, han som valgte deg til sitt redskap.
R: Sannhetens forkynner; be for oss.
La oss be: Gud, du har undervist mange nasjoner gjennom den salige apostel Paulus forkynnelse. La kraften av hans forbønn hjelpe oss som ærer hans minne i dag. Amen.

Du kan finne novenen som podcast her