KUNNGJØRINGER SØNDAG 17. JANUAR 2020

– De nasjonale retningslinjer for smittevern begrenser antallet messedeltakere til 10 deltakere både i St. Paul kirke på Marias Minde og i Krypten (som vil være åpen for enkelte messer). Det er fortsatt nødvendig med påmelding, som kan skje elektronisk via menighetens nettside: bergen.katolsk.no.

– Vi har i de siste månedene sett at mange melder seg på til messene men så kommer de ikke allikevel. Samtidig er det mange som ikke får plass men som gjerne ville ha hatt den eller de ubenyttede plassene. Sognepresten oppfordrer alle som har sikret seg plass til å møte frem i rett tid. Ubenyttede plasser vil av bli gitt videre til andre ved messens begynnelse.

– Søknadsfristen for neste års opptak til St. Eystein Presteseminar er den 31. januar. Søknad kan sendes til rektor p. Tao Nguyen. Kontakt menighetskontoret for mer informasjon.

– Årets menighetsfest kan pga. pandemien ikke finne sted som i tidligere år. Men vi ønsker å feire menighetens Vernehelgen, Den hellige apostel Paulus frem til neste søndag. Vi legger ut daglige lesninger fra Apostelens brev og ber novene til Paulus.