Bønneuke for kristen enhet

Årets bønneuke for kristen enhet begynner på mandag 18. januar og avsluttes den 25. januar – festen for Pauli omvendelse. Årets tema er hentet fra Johannes 15: 5-9 “Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt”.
Pave Frans skal lede Vesper i basilika Sankt Paul utenfor murene på avslutningsdagen. Samme dag inviteres alle kristne til å be sammen online kl 14.00, se websiden til World Council of Churches her . Mer informasjon finnes på webside til Pontifical Council for Promoting Christian Unity her

P.g.a. pandemien og smitteverntiltak må den tradisjonelle fellesbønn på Marias Minde sammen med Biskopshavn menighet, avlyses.