Dagens Paulus og novene 17. januar

Begynn gjerne med en kort bønn, f.eks. «Herre, gi oss visdoms og forstands Ånd, råds og styrkes Ånd, kunnskaps og fromhets Ånd, fyll oss med gudsfrykts Ånd.» Les teksten langsomt en gang og les så tekstene, en setning om gangen og tenk over hva den vil si deg. Hva mente Paulus da han skrev det? Skriver Paulus kanskje til meg i dag? Hva vil han i så fall si meg? Bibelens ord er Guds ord til oss. De er ikke bare ord, de er levende ord, fra Gud til oss. Vi kan ikke lese disse ord uten å møte Guds Ånd, som vil påvirke oss. La oss utsette oss for denne påvirkningen av Den Hellige Ånd.

Paulus brev til Filipperne 1, 9-11

Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at dere kan forstå og avgjøre hva som er viktig, og stå rene og uten feil på Kristi dag, fylt av rettferds frukt som vokser fram ved Jesus Kristus, til lov og ære for Gud.

NOVENE til den hellige Paulus
Dag 3:
I dag ber om stadig dypere omvendelse for alle prester og diakoner som har som oppgave å forkynne Guds ord. Vi ber om at de må bli fornyet i sin kjærlighet til Skriften og inspirert av Den Hellige Ånd til å bringe denne kjærligheten videre til alle troende.

Fader vår
Hill deg, Maria
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd,
som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet.
Amen.
Bønn
Hellige apostel Paulus, sannhetens forkynner og hedningenes lærer. Gå i forbønn for oss hos Gud, han som valgte deg til sitt redskap.
R: Sannhetens forkynner; be for oss.
La oss be: Gud, du har undervist mange nasjoner gjennom den salige apostel Paulus forkynnelse. La kraften av hans forbønn hjelpe oss som ærer hans minne i dag.
AMEN

St Rita radio sender novenen kl 9.00 og kl 17.00. Den kan også høres som podcast.