Dagens Paulus og novene 23. januar

Begynn gjerne med en kort bønn, f.eks. «Herre, gi oss visdoms og forstands Ånd, råds og styrkes Ånd, kunnskaps og fromhets Ånd, fyll oss med gudsfrykts Ånd.» Les teksten langsomt en gang og les så tekstene, en setning om gangen og tenk over hva den vil si deg. Hva mente Paulus da han skrev det? Skriver Paulus kanskje til meg i dag? Hva vil han i så fall si meg? Bibelens ord er Guds ord til oss. De er ikke bare ord, de er levende ord, fra Gud til oss. Vi kan ikke lese disse ord uten å møte Guds Ånd, som vil påvirke oss. La oss utsette oss for denne påvirkningen av Den Hellige Ånd.

Paulus 1. brev til Timoteus 1, 15-17

Det er et troverdig ord og vel verdt å ta imot, at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største.  Men når jeg fikk barmhjertighet, var det for at Kristus Jesus skulle vise hele sin tålmodighet på meg som den første, til et forbilde for dem som senere skulle komme til tro på ham og få evig liv. Han som er konge i evighet, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, ham være pris og ære i all evighet! Amen.

NOVENE Dag 9

I dag ber vi for St Paul menighet. Måtte Pauls forbønn veilede oss alle slik at vi søker å være vitner om Kristus og utbre Evangeliets Sannhet til alle mennesker.
Fader vår
Hill deg, Maria
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.
Bønn
Hellige apostel Paulus, sannhetens forkynner og hedningenes lærer. Gå i forbønn for oss hos Gud, han som valgte deg til sitt redskap.
R: Sannhetens forkynner; be for oss.
La oss be: Gud, du har undervist mange nasjoner gjennom den salige apostel Paulus forkynnelse. La kraften av hans forbønn hjelpe oss som ærer hans minne i dag.

St Rita radio sender novenen kl 9 og kl 17. Den ligger også som podcast her