KUNNGJØRINGER SØNDAG 24. JANUAR 2020

– Vi følger de nasjonale retningslinjer for smittevern og i dag er det begrenset til 10 messedeltakere både i St. Paul kirke og på Marias Minde. Om myndighetene fortsatt vil holde på dette antallet ser vi på muligheter for å ha høymessen utendørs i skolegården neste søndag. Følg med på vår hjemmeside. Det er fortsatt nødvendig med elektronisk påmelding via siden vår; bergen.katolsk.no.

-Alle som ønsker å gifte seg katolsk må gå gjennom et forberedende kurs. Våren 2021 er kurset utsatt til etter påske. Planlagt oppstart er mandag 12. april og avslutning til mandag 10. mai 2021. Det kan endres – følg med på websiden og kunngjøringene. Påmelding til menighetskontoret Tlf. 55 21 59 50 eller til en av prestene.

– Søknadsfristen for neste års opptak til St. Eystein Presteseminar er den 31. januar. Søknad kan sendes til rektor p. Tao Nguyen. Kontakt menighetskontoret for mer informasjon.

– Tirsdag den 2. februar feirer vi Kyndelsmesse, Festen for Herrens fremstilling i Templet. Det er «Ordensdag» i bispedømmet og vi ber særlig for ordenskall. Før messen kl. 19 velsignes lysene som skal brukes i kirken i det kommende år og vi holder lysprosesjon. Etter messen utdeles Blasius-velsignelsen.