KUNNGJØRINGER SØNDAG 18.APRIL 2021

-Vi følger de nasjonale retningslinjer for smittevern og nå er det tillatt med 100 messedeltakere i St. Paul kirke og 35 deltakere på Marias Minde. Deltakere må sette seg på faste, tilviste plasser. Det er fortsatt nødvendig med påmelding, som kan skje elektronisk via menighetens nettside: bergen.katolsk.no.

-Neste søndag er det Den Gode Hyrde – søndagen. Da inviteres alle – med eller uten barn – til å besøke menighetens atrium for Den Gode Hyrde Katekese i Nylandsveien 26, og få en kort omvisning og en presentasjon. Det vil være åpent hus fra kl. 11.30 – 15.30. På grunn av smittevernregler må interesserte melde seg på ønsket tidspunkt til Jofrid på menighetskontoret.

-Det er mulig å kjøpe håndlagde «Gode Hyrde-lys» etter messen i dag og neste søndag til inntekt for menigheten.