KUNNGJØRINGER SØNDAG 25. APRIL 2021

-Vi følger de nasjonale retningslinjer for smittevern og nå er det tillatt med 100 messedeltakere i St. Paul kirke og 35 deltakere på Marias Minde. Det er påbudt med munnbind når man ikke kan holde 1 meters avstand. Deltakere må sette seg på faste, tilviste plasser. Det er fortsatt nødvendig med påmelding, som kan skje elektronisk via menighetens nettside: bergen.katolsk.no.

– Det er kallssøndag og St. Eysteins presteseminar feirer 15- års jubileum. Vi oppfordrer alle til å be for kall. Kollekten i dag går til presteseminaret.

-Siden det i dag er Den Gode Hyrde – søndag inviteres alle, med eller uten barn, til å besøke menighetens atrium for Den Gode Hyrde Katekese i Nylandsveien 26, og få en kort omvisning og presentasjon. Obligatorisk med munnbind. Det vil være åpent hus i dag fra kl. 11.30 – 15.30.

-Det er mulig å kjøpe håndlagde «Gode Hyrde-lys» etter messen i dag. Inntekten går til menigheten vår.

-Det vil bli arrangert kurs i Den Gode Hyrde Katekese for voksne i slutten av juni, se plakat utenfor kirken.