KUNNGJØRINGER SØNDAG 2. MAI 2021

-Vi følger de nasjonale retningslinjer for smittevern og nå er det tillatt med 100 messedeltakere i St. Paul kirke og 35 deltakere på Marias Minde. Det er påbudt med munnbind når man ikke kan holde 1 meters avstand. Deltakere må sette seg på faste, tilviste plasser. Det er fortsatt nødvendig med påmelding, som kan skje elektronisk via menighetens nettside: bergen.katolsk.no.

-Menigheten trenger flere kateketer og arrangerer kurs i Den Gode Hyrde Katekese for voksne i slutten av juni. Se plakat på oppslagstavlen og brosjyrer bak i kirken for mer informasjon og påmelding.

-Det er fortsatt mulig å kjøpe håndlagde «Gode Hyrde-lys». Liste for bestilling ligger bak i kirken. Inntekten går til menigheten vår.