KUNNGJØRINGER SØNDAG 9. MAI 2021

-Vi følger de nasjonale retningslinjer for smittevern og nå er det tillatt med 100 messedeltakere i St. Paul kirke og 35 deltakere på Marias Minde. Det er påbudt med munnbind når man ikke kan holde 1 meters avstand. Deltakere må sette seg på faste, tilviste plasser. Det er fortsatt nødvendig med påmelding, som kan skje elektronisk via https://billett.katolsk.no.

-Det blir søndagsordning for messene på Kristi himmelfartsdag 13. mai. Det blir Maiandakt fredag 14. mai etter kveldsmessen kl. 19.  

-Menigheten trenger flere kateketer og arrangerer kurs i Den Gode Hyrde Katekese for voksne i slutten av juni. Se plakat på oppslagstavlen og brosjyrer bak i kirken for mer informasjon og påmelding.