Velkommen til prestevielse av Tao Nguyen

 

image_miniDiakon Bjørn Tao Quoc Nguyen blir presteviet lørdag den 20. juni klokken 13.00 i St. Johannes kirke i Oslo. Prestevielsen streames direkte på nett. De som ønsker å følge messen kan altså se messen på nett.

Fra 1. september 2015 skal Tao ha sitt virke som kapellan i vår menighet.