KUNNGJØRINGER SØNDAG 21. JUNI. 2015

– Menigheten har flere store prosjekter på gang som må fullføres – bl.a. det nye orgelet, ventilasjonsanlegg i kirken, nytt høyttaleranlegg og nye presteleiligheter på Marias Minde. Vi må låne ca. 7 millioner for å klare alle utgiftene og nedbetalingen vil gå over mange år. Derfor må vi gjøre noe for å bedre menighetens økonomi. Det er viktig med fastegivere i tillegg til kollekten. Vi har ca. 9000 husholdninger i menigheten men bare 115 personer som betaler kirkebidrag gjennom avtalegiro. Vi ønsker å øke dette tallet. Betaling gjennom avtalegiro gir mulighet til skattefradrag. Se mer informasjon bak i kirken. Den som vil være med å støtte menigheten på denne måten, kan fylle ut skjema for avtalegiro som ligger bak i kirken. Underskrevet skjema kan leveres enten i sakristiet eller på menighetskontoret. Skjemaene finnes også på menighetens nettside. På forhånd takk for deres velvilje.

– Onsdag 8. juli feirer vi Seljumannamesse, festen for Vestlandets skytshelgen St. Sunniva og hennes ledsagere. I den anledning arrangerer Vår Frue Menighet i Ålesund en pilegrimsreise til Selja, ledet av sogneprest O. M. Stamnestrø og P. Haavar S. Nilsen O.P. Troende fra andre menigheter er hjertelig invitert til å slutte seg til dem. 11.30 går det båt til Selja. 11.45 Prosesjon fra Bø til Klosterruinene. Kl. 12.30 feires Høymesse i ruinene av klosterkirken. Deretter er det et par timer til rådighet før det går båt fra klosterruinene inntil fastlandet kl. 15.30.