KUNNGJØRINGER SØNDAG 20. JUNI 2021

-Vi følger fortsatt de nasjonale retningslinjene for smittevern og nå er det tillatt med 100 messedeltakere i St. Paul kirke og 35 deltakere på Marias Minde. Deltakere må sette seg på faste, tilviste plasser. Det er fortsatt nødvendig med påmelding, som kan skje elektronisk via vår nettside «bergen.katolsk.no.»

-Den 12. og 13. juni ble det holdt valg til nytt menighetsråd. Valgte medlemmer ble: Miriam Araya, Hege Askvik, Jacob Laading, Phan Huu Long, Men Nguyen og Anne Samuelsen.

Vararepresentanter: Saul Garces og Lea Thiambiano

Sognepresten har i tillegg utnevnt 4 representanter: Laura Alesiene, Flavius Emilianus, Piotr Józefowicz og Anna Podlesiecka.

– Påmelding til høstens katekese for barn i alle aldre har nå startet. Påmelding på menighetens hjemmeside, eller på menighetskontoret.