OGŁOSZENIA PARAFIALNE niedziela 20 czerwca 2021

– W dalszym ciągu przestrzegamy przepisów sanitarno-epidemiologicznych – obecnie 100 wiernych może przebywać w kościele Świętgo Pawła a 35 na Marias Minde. W dalszym ciągu zachowujemy odległośc 1 metra!  Obowiązkowa uprzednia rejestracja elektroniczna na przez bergen. katolsk.no.

 – W dniach 12 i 13 czerwca wybrana została nowa Rada Parafialna:|
Wybrane członkiniei członkowie to: Miriam Araya, Hege Askvik, Jacob Laading, Phan Huu Long, Men Nguyen i Anne Samuelsen. A zastępcy (vara) to Saul Garces i Lea Thiambiano.
Ksiądz proboszcz mianował dodatkowo czterech reprezentantów: Laurę Alesiene, Flaviusa Emilianusa, Piotra Józefowicza i Annę Podlesiecką.
Gratulejemy  i życzymy wocnej pracy dla dobra parafii i Kościoła.

– Przypominamy o zapisach na katecheze w przyszłym roku – w biurze parafialnym lub na stronie internetowej https://bergen.katolsk.no/ . katekse og kurs.