Nytt menighetsråd

Den 12. og 13. juni 2021 ble det holdt valg til nytt menighetsråd. Valgte medlemmer ble: Miriam Araya, Hege Askvik, Jacob Laading, Phan Huu Long, Men Nguyen og Anne Samuelsen.
Vararepresentanter: Saul Garces og Lea Thiambiano
Sognepresten har i tillegg utnevnt 4 representanter: Laura Alesiene, Flavius Emilianus, Piotr Józefowicz og Anna Podlesiecka.

Vi gratulerer og ønsker det nye menighetsråd fruktbart arbeid for menigheten og Kirken.