Førstekommunion helgen 28. og 29. august

Siden korona fortsatt setter begrensninger for hvor mange som kan delta i kirken vil vi også overføre messene på YouTube.

Her er linker til messene den første av helgene: