KUNNGJØRINGER SØNDAG 29. AUGUST 2021

-Høstens katekese starter opp i september, og det er nå tid for påmelding av barn i alle aldre.

-St. Paul menighet inviterer til sakraments-tilbedelse for Jesu hellige hjerte i kirken natten mellom torsdag 2. og fredag 3.september. Oppstart etter kveldsmessen. Se oppslag. Påmelding til Moder Teresa søstrene på telefonnr. 55215970. Alle er velkomne til å delta.

-Moder Teresa søstrene inviterer til messe på Marias Minde lørdag 4. september kl. 10 i anledning dagen for den hellige Moder Teresa. Det blir foredrag etter messen påfulgt av kirkekaffe.

-Det blir pilegrimsvandring til Det hellige kors kirke i Fana lørdag 18. september. Prosesjon fra Stend stasjon kl. 15.20 og messe i Fana kirke kl. 16.

-Vi følger nå de lokale retningslinjer for smittevern. Det er påbud om bruk av munnbind med mindre man holder mer enn 1 meter avstand. Det er fremdeles tillatt med 100 messedeltakere i St. Paul kirke og 35 deltakere på Marias Minde. Påmelding er fortsatt nødvendig.