KUNNGJØRINGER SØNDAG 28. JUNI 2015

– I ferietiden, juli og august, blir det en del innskrenkninger i messene i St. Paul kirke, og andakter og tilbedelse faller bort.
Messene søndag kl. 13 på forskjellige språk faller bort i juli og august. Unntak må kunngjøres innenfor de nasjonale gruppene.
På ukedagene fortsetter messene kl. 19 som vanlig men det blir ingen tilbedelse eller rosenkrans.
Mandagsmessen kl. 11 faller bort i denne tiden.
Lørdag er messen som vanlig kl. 18, enten på latin eller på norsk.
De polske messene fortsetter som vanlig.
På Marias Minde fortsetter messene som vanlig.

– I juli måned blir det ingen kirkekaffe etter 11-messen.