Redusert bemanning på menighetskontoret i sommer

Menighetskontoret har redusert bemanning på grunn av ferieavvikling i sommermånedene.

Stengt
Menighetskontoret er ubemannet mellom 23. juni og 30 juni og mellom 6 juli og 24. juli. Ved behov for kontakt ring menighetens telefonnummer og du blir satt over til vakthavende prest.

Katekese
Når det gjelder spørsmål vedrørende katekese henviser vi til nettsidene, og ellers vil henvendelser bli besvart på epost av katekesekoordinatoren på: stefan.bivand@katolsk.no. Katekesekoordinator Stefan Bivand er tilbake fra ferie 15. juli.

God sommer.